Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page

Lycamobile fortrolighedspolitik

1. VELKOMMEN TIL VORES FORTROLIGHEDSPOLITIK!

Lycamobile respekterer dit privatliv og ønsker at beskytte dine personoplysninger. Denne fortrolighedspolitik informerer dig om:

 • hvordan vi bruger dine personoplysninger i forbindelse med din brug af dette websted, herunder alle data, som du giver os, når du køber et produkt eller en tjeneste fra os, tilmelder dig vores nyheder eller deltage i vores konkurrencer.
 • dine rettigheder i forbindelse med personoplysninger og
 • hvordan du er beskyttet af loven.

Denne fortrolighedspolitik er inddelt i lag, så du kan vælge de specifikke områder, som du er særligt interesseret i.

Alternativt kan du finde en oversigt her.

2. OM OS

Vi Lycamobile Danmark Limited, opererer i Storbrittanien. Vi leverer elektroniske kommunikationstjenester, herunder nationale og internationale opkald, sms og data til kunder. Når vi siger “vi”, “os” eller “vores” i denne politik, henviser vi til den relevante Lycamobile-enhed, der har ansvaret for at behandle dine oplysninger.

3. HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLER VI OM DIG?

Personoplysninger er oplysninger om dig, hvormed du kan identificeres. Det omfatter ikke data, hvor din identitet er blevet fjernet (det kaldes anonyme data).

Vi kan indsamle, bruge, gemme og overføre forskellige former for personoplysninger om dig, som vi har sammenfattet som følger:

 • Identitets oplysninger indeholder dit fornavn, efternavn, fødselsdato, sprog.
 • Kontakt oplysninger indeholder din e-mail-adresse, kontakttelefonnummer, fulde adresse
 • Økonomiske oplysninger omfatter din bankkonto og betalingskortoplysninger (når du vælger at købe produkter fra os og betaler direkte til os, f.eks. på vores hjemmeside).
 • Fakturerings oplysninger omfatter dine oplysninger om betaling, om produkter og tjenester, du har købt hos os.
 • Tekniske oplysninger inkluderer internet protocol (IP) adresse, dine logindata, browsertype og -version, tidszoneindstilling og -placering, browser-plug-in typer og -versioner, operativ system og platform, du bruger til at få adgang til vores hjemmeside.
 • Profil oplysninger indeholder dit brugernavn og adgangskode, køb foretaget af dig, dine interesser og præferencer.
 • Bruger oplysninger indeholder oplysninger om, hvordan du bruger vores websted, produkter og tjenester, opfyldningsfortegnelser, opkaldsdata som omfatter trafik- og lokaliseringsdata.
 • Marketings- og kommunikations data omfatter dine præferencer for modtagelse af markedsføringsmateriale fra os og andre Lyca-enheder (som er valgt og godkendt) og dine kommunikationspræferencer.
 • Kunde service oplysninger omfatter din feedback til os, undersøgelsessvar og optagelser af talemeddelelser, når du kontakter os.

Vi behandler også dine personoplysninger til at udlede information, så vi kan lave tilpassede tilbud til dig. De udledte oplysninger afslører hverken direkte eller indirekte din identitet. Men hvis vi kombinerer eller forbinder udledte oplysninger med dine personoplysninger, kan det direkte eller indirekte identificere dig. Derfor behandler vi de kombinerede oplysninger som personoplysninger, der bliver anvendt i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik.

Når vi i henhold til loven skal indsamle personoplysninger, og du undlader at give oplysninger efter anmodning, herunder opdatering af personoplysningsregistre eller kontrol af oplysninger, vil vi ikke være i stand til at forsyne dig med de produkter eller serviceydelsen. Vi kan også være nødt til at slette en vare eller tjeneste, du har hos os, men vi giver dig besked, hvis dette er tilfældet.

4. SÅDAN INDSAMLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Vi bruger forskellige metoder til at indsamle data fra og om dig, gennem:

Indirekte interaktioner via vores uafhængige forhandlere, grossister og detailhandlere.

Direkte interaktioner. Du kan give os dine personoplysninger ved at udfylde formularer på vores hjemmeside eller ved at kommunikere med os via post, telefon, e-mail eller andet.

Dine personoplysninger indsamles, når du gør følgende:

 • Køber vores produkter eller tjenester;
 • Opretter en konto på vores hjemmeside;
 • Tilmelder dig vores tjenester eller nyhedsbreve;
 • Anmoder om, at der sendes markedsføringsmateriale til dig;
 • Deltager i en konkurrence, reklame eller undersøgelse; eller
 • Give us some feedback.
 • Download our app.

Automatiserede teknologier eller interaktioner. Når du interagerer med vores website, kan vi automatisk indsamle teknisk data om dit udstyr, browsinghandlinger og -mønstre. Vi indsamler disse personoplysninger ved brug af cookies. Se venligst vores Cookie-politik for flere oplysninger.

5.SIM-KORT REGISTRATIONKRITERIER

For at benytte dig af Tjenesterne må du først registrere og aktivere dit SIM Kort, og for at sikre at SIM Kortet virker ordenligt lav et opkald, send en SMS eller brug data tjenesterne i dit Hjemmeland (som er identificeret med lande koden tilhørende dit mobil nummer). Venlig sikr dig at du har nok kredit i din Konto før brug.

6. SÅDAN BRUGER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Vi vil kun bruge dine personoplysninger, når det er lovligt, og oftest i følgende situationer:

 • Hvis vi skal gennemføre de vilkår og betingelser, som vi er i færd med at indgå eller har indgået med dig.
 • Når det er nødvendigt for at varetage vores legitime interesser og dine interesser og grundlæggende rettigheder ikke tilsidesætter disse interesser.
 • Når vi skal overholde retlige eller administrative forpligtelser.

Vi har nedenfor skitseret en beskrivelse af alle de måder, vi planlægger at bruge dine personoplysninger på, og hvilke af retsgrundlagene, vi baserer brugen på. Vi har desuden afdækket vores legitime interesser, hvor det er relevant.

Bemærk, at vi kan behandle dine personoplysninger baseret på mere end ét juridisk grundlag afhængigt af det konkrete formål, hvortil vi anvender dine data.

Formål Oplysningstype Juridisk grundlag til behandling herunder grundlag af legitim interesse
For at registrere dig som ny kunde (a) Identitet
(b) Kontakt
Gennemførelse af vilkår og betingelser med dig og i givet fald i henhold til loven
For at levere produkter og tjenester til dig herunder:

• Styring af betalinger
• Indsamling af penge som vi har til gode

(a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Finansiel
(d) Fakturering
(a) Gennemførelse af vilkår og betingelser med dig
(b) Nødvendigt for at varetage vores legitime interesser (at inddrive restancerne til os).
Til at administrere vores samarbejde med dig og administrere din konto, hvilket omfatter:

• Underrette dig om ændringer i vores vilkår og betingelser eller fortrolighedspolitik
• At opdage og forebygge kriminalitet og svig
• Når du bliver bedt om at skrive en anmeldelse eller deltage i en undersøgelse
• Administrere eventuelle bekymringer, du henvender dig om til vores Kundeservice-afdeling
• Kvalitetssikring og kontrolformål

(a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Markedsføring og kommunikation
(e) Kundeservice
(f) Brug
(a) Gennemførelse af vilkår og betingelser med dig
(b) For at overholde en retlig forpligtelse
(c) Nødvendigt for at varetage vores legitime interesser (holde vores oplysninger opdaterede og til at studere, hvordan kunderne bruger vores produkter/tjenester)
For at du kan deltage i en konkurrence eller fuldføre en undersøgelse (ikke-reklamemæssig) (a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Brug
(e) Markedsføring og kommunikation
(a) Gennemførelse af vilkår og betingelser med dig
(b) Nødvendigt for at varetage vores legitime interesser (til at studere, hvordan kunderne bruger vores produkter/tjenester, til at udvikle dem og udvikle virksomheden)
For at markedsføre produkter og tjenester til dig
For at fuldføre en undersøgelse (reklamemæssig)
(a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Markedsføring og kommunikation
(d) profil
(a) Legitim interesse i at behandle markedsføringsdata (for at udvikle vores virksomhed) og samtykke til udsendelse af elektronisk markedsføringsmateriale til nye kunder eller afhængighed af eksisterende kundeforhold til at sende elektronisk markedsføringsmateriale
Til at bruge data-analyser til at forbedre vores hjemmeside, produkter/tjenester, markedsføring, kunderelationer og oplevelser (a) Teknisk
(b) Brug
Nødvendigt for at varetage vores legitime interesser (til at definere kundetyper til vores
Til at komme med forslag og anbefalinger til dig om varer eller tjenester, der kan være af interesse for dig (a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Teknisk
(d) Brug
(e) Profil
Nødvendigt for at varetage vores legitime interesser (at udvikle Lycamobiles produkter/tjenester og udvikle vores virksomhed)

Marketing
Du vil modtage markedsføringsmateriale fra os, hvis du har accepteret at modtage det, eller du har købt varer eller tjenesteydelser hos Lycamobile, og under alle omstændigheder, må du ikke have fravalgt at modtage markedsføring.
Du vil også modtage markedsføringsmateriale fra andre Lyca-enheder, hvis du har accepteret at modtage sådanne meddelelser om deres Lyca-produkter eller tjenester.

7. SÅDAN KAN DU HÅNDTERE DINE MARKEDSFØRINGSPRÆFERENCER?

You can ask us to stop sending you marketing messages at any time by following the opt-out links on any marketing message sent to you or by Contacting our Customer Services Department:

To contact Customer Services:

  • Tast 3332 fra din Lycamobile.
   Opkaldspris:GRATIS
  • Tast +45 71303332/ +45 70145556 fra en hver anden telefon eller fra udlandet.

Opkaldspris Almindelig operatør taksering er gældende og varierende fra udbyder til udbyder.

Du kan også kontakte vores kundeserviceafdeling for at lade os vide, om du er glad for at høre fra os pr. e-mail, sms eller telefon.

Hvis du fravælge at modtage disse markedsføringsbeskeder, finder denne beslutning ikke anvendelse på personoplysninger, som vi har modtaget som følge af et køb af produkt/service eller andre formål.

8. HVEM VIDEREGIVER VI DINE PERSONOPLYSNINGER TIL?

Vi deler måske dine personoplysninger med parterne, der er anført nedenfor til de formål, der er angivet:

 • Andre Lyca affilierede virksomheder, som er under samme bestemmende indflydelse (herefter “Lyca-enheder”), som leverer hjælpefunktioner såsom call center-support for at opfylde dine ordrer og afklare dine spørgsmål.
 • Andre Lyca-enheder, hvor du har valgt at modtage markedsføringsmateriale fra dem om andre Lyca produkter og serviceydelser end Lycamobile.
 • Eksterne tredjeparter, som leverer teknisk IT-supporttjenester, datacentre og call center support.
 • Databeskyttelsesmyndigheder og retslige myndigheder, der kræver rapportering om behandlingsaktiviteter i visse situationer.

Hvis der sker en forandring i vores forretning, hvor vi kan vælge at sælge, overdrage eller fusionere dele af vores forretning, så kan de nye ejere bruge dine personoplysninger på samme måde som er anført i denne fortrolighedspolitik.

I givet fald beder vi alle tredjeparter om at respektere sikkerheden omkring opbevaring af dine personoplysninger, og at de skal behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Vi tillader ikke, at vores tredjepartsudbydere anvender dine personoplysninger til egne formål og tillader kun, at de behandler dine personoplysninger til bestemte formål og i overensstemmelse med vores instruktioner.

9. HVOR OVERFØRES DINE OPLYSNINGER TIL?

Nogle af vores serviceudbydere kan være baserede uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), så deres behandling af dine personoplysninger vil indebære en overførsel af data uden for EØS

Når vi overfører dine personoplysninger uden for EØS, sikrer vi en tilsvarende grad af beskyttelse ved at sørge for, at følgende sikkerhedsforanstaltning er implementeret, så der ikke er nogen risiko for dig.

Specielt anvender Lycamobile call centre, der drives af et associeret selskab, og de har hjemsted i Marokko og Filippinerne.

Lycamobile bruger en udbyder af tekniske tjenester, der er baseret i Indien.

Hvis benytter særlige kontrakter, der er godkendt af Europa-Kommissionen, der giver samme beskyttelse af personoplysninger som i Europa. For yderligere oplysninger, se Europa-Kommissionen: Standardkontrakter til overførsel af personoplysninger til tredjelande.

Vi vil tage skridt til at sikre dine rettigheder i forbindelse med personoplysninger mindst er i overensstemmelse med EU-rettens krav, herunder krav til sådanne tredjeparter om passende sikkerhedsforanstaltninger, der er fastlagt i en kontrakt mellem os, for at beskytte dine personoplysninger.

Kontakt den særlige hjælpelinje vedrørende beskyttelse, hvis du ønsker yderligere oplysninger om de specifikke ordninger vi anvender, når vi overfører dine personoplysninger uden for EØS.

10. HVOR SIKKERT OPBEVARER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Vi har indført passende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre, at dine personoplysninger mistes ved et uheld, bruges eller anvendes på en uberettiget måde, ændres eller videregives. Desuden begrænser vi adgangen til dine personoplysninger til de medarbejdere eller tredjeparter, der har forretningsmæssigt brug for dem. De vil kun behandle dine personoplysninger iht. vores instruktioner og, de er underlagt streng tavshedspligt.

Vi har etableret procedurer til at håndtere enhver mistanke om krænkelse af personoplysninger og giver dig og eventuelle relevante tilsynsmyndigheder besked om krænkelser, når vi er juridisk forpligtede hertil.

11. HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Vi tilbageholder kun dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet, hvortil de blev indsamlet herunder for at opfylde eventuelle juridiske krav.

Detaljer om opbevaringsperioder for forskellige aspekter af dine personoplysninger er tilgængelige i vores politik for dataopbevaring, som du kan bestille hos os ved at kontakte vores kundeserviceafdeling (se kontaktinformation nedenfor).

I nogle tilfælde kan du anonymisere din personoplysninger (så de ikke længere kan forbindes til dig) til forskning eller statistiske formål, hvorved vi kan bruge disse oplysninger i det uendelige uden yderligere varsel til dig.

12. HVILKE RETTIGHEDER HAR DU I FORBINDELSE MED PERSONOPLYSNINGER?

Under visse omstændigheder har du rettigheder i henhold til databeskyttelseslovene vedrørende dine personoplysninger, som er følgende:

 • Adgang til dine personoplysninger – Dette giver dig mulighed for at modtage en kopi af de personoplysninger, vi har om dig, samt til at kontrollere, om de behandles i overensstemmelse med loven.
 • Berigtigelse af dine personoplysninger Dette gør det muligt at få eventuelle ufuldstændige eller unøjagtige data, vi opbevarer om dig, rettet, selvom vi muligvis vil kontrollere nøjagtigheden af de nye data, som du giver til os.
 • Sletning af personoplysninger – – Dette giver dig mulighed for at bede os om at slette personoplysninger, hvor der ikke er nogen god grund til, at vi fortsætter med at behandle dem. Du har også ret til at bede os om at slette dine personoplysninger, når du har gjort brug af din ret til at gøre indsigelse mod behandling (se nedenfor), hvis vi har behandlet dine oplysninger ulovligt eller, når vi skal slette dine personoplysninger for at overholde lokal lovgivning.Bemærk dog, at vi måske ikke altid kan efterkomme din anmodning om sletning på grund af særlige juridiske grunde, som du vil blive informeret om, på tidspunktet for din anmodning, hvis det gør sig gældende.
 • Indsigelse mod behandling af dine personoplysninger Denne rettighed kan udøves, når vi handler ud fra legitim interesse og der er noget i netop din situation som gør, at du ønsker at modsætte dig behandlingen på dette grundlag, da du føler den påvirker dine grundlæggende rettigheder og friheder. Du har også ret til at protestere, når vi behandler dine personoplysninger til markedsføringsformål. I visse tilfælde kan vi vise, at vi har vægtige legitime grunde til at behandle dine oplysninger, der tilsidesætter dine rettigheder og friheder.
 • Right to transfer your personal data -This enables you to ask us to transfer your personal data to you or to a third party. We will provide to you, or a third party you have chosen, your personal data in a structured, commonly used, machine-readable format.
  Note, however, that this right only applies to automated information which you initially provided consent for us to use or where we used the information to perform a contract with you.
 • Begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger Dette giver dig mulighed for at bede os om at standse behandlingen af dine personoplysninger i følgende scenarier: (a) hvis du ønsker at genoprette dataenes nøjagtighed; (b) når vores brug af data er ulovlig, men du ikke ønsker at slette dem; (c) hvis du har brug for at vi beholder data, selvom vi ikke længere har brug for dem, da du har behov for dem for at fastlægge, udøve eller forsvare retskrav; eller (d) du har gjort indsigelse mod vores brug af dine data, men vi skal undersøge, om vi har altovervejende legitime grunde til at bruge dem.
 • Overførsel af dine personoplysninger Dette giver dig mulighed for at bede os om at overføre dine personoplysninger til dig eller en tredjepart. Vi vil sørge for at du eller en tredjepart, som du har valgt, modtager dine personoplysninger i et struktureret og almindeligt brugt maskinelt læsbart format.Bemærk dog, at denne ret kun gælder for automatiseret information, som du indledningsvist gav dit samtykke til, at vi kan bruge eller, hvor vi brugte oplysningerne til at udarbejde en kontrakt med dig.

Hvis du ønsker at udøve nogen af de rettigheder, der er beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os på mydata@lycagroup.com

Der kræves normalt ingen gebyr
Du skal ikke betale en afgift for at få adgang til dine personoplysninger (eller udøve nogen af de andre rettigheder). Men vi kan opkræve et rimeligt gebyr, hvis dit ønske er klart ubegrundet, gentaget eller overdrevet. Alternativt, kan vi nægte at efterkomme din forespørgsel under disse omstændigheder.

Hvad skal vi bruge fra dig
Vi kan være nødt til at anmode om bestemte oplysninger fra dig for at kunne bekræfte din identitet og sikre din ret til at få adgang til dine personoplysninger (eller til at udøve nogen af dine andre rettigheder). Dette er en sikkerhedsforanstaltning for at sikre, at personoplysninger ikke videregives til nogen person, der ikke har ret til at modtage dem. Vi kan også kontakte dig for at bede om yderligere information i forbindelse med din anmodning om at fremskynde vores svar.

Svarfrist
Vi forsøger at svare på alle rimelige anmodninger inden for en måned. Nogle gange kan det tage mere end en måned, hvis din anmodning er særdeles kompleks, eller du indsendt flere anmodninger. I så fald vil vi underrette dig og holde dig opdateret.

13. SÅDAN KONTAKTER DU OS

Du kan kontakte vores kundeserviceafdeling på 3332 (93#) fra enhver Lycamobile konto eller +4571303332/+4570145556 fra en anden telefon.

Du kan også sende en e-mail til Kundeservice-afdelingen på cs@lycamobile.co.uk eller ved at udfylde formularen online på https://www.lycamobile.co.uk/en/help/contact-us/.

For spørgsmål vedrørende denne politik, har vi udnævnt en databeskyttelsesansvarlig (DPO). Så hvis du har spørgsmål til denne fortrolighedspolitik, kan du kontakte vores databeskyttelsesteam på DPO@Lycagroup.com.

Du har ret til til enhver tid at indgive klage til den relevante tilsynsmyndighed.

Vi vil dog sætte pris på muligheden for at behandle din klage, inden du henvender dig til myndigheden, så kontakt venligst os i første omgang.

Ændringer i politikken

Vi har opdateret vores fortrolighedspolitik for at afspejle ændringer i loven om databeskyttelse. Historiske versioner arkiveres her

Other Services